Finlandssvenska Hufvudstadsbladet skrev fredagen den 1 dennes en artikel om den då stundande men nu överståndna sf-kongressen Finncon X i Åbo.

I Norrköpings Tidningar anmäler Mats Granberg två avhandlingar som skärskådar Lars Gustafssons tidiga poesi och sena romaner.