Sf-filmer ställer viktiga frågor om existensen

Hur orienterar sig människan i en tillvaro där gränsen mellan henne och maskinen har blivit uppluckrad? Hur definierar man vad som är manligt, kvinnligt, mänskligt? Science fiction har blivit en accepterad genre att forska kring, skriver Linköpingsforskaren Michael Godhe i Svenska Dagbladet.