Anna Hedlund på TT Spektra har intervjuat förläggare och boksäljare om den svenska fantasyutgivningen. Bland annat kommer Fredrik Sörmfält på SF-bokhandeln till tals.