Göteborgsposten har översatt en artikel av A S Byatt där hon analyserar fenomenet Harry Potter och försöker att förstå dess attraktionskraft på barn och vuxna. Varför barn tycker om böckerna är den enkla frågan, svårare är att förstå varför vuxna gör det, menar hon. Som delförklaring drar hon paralleller till varför hon själv läser Tolkien när hon är sjuk.