Nästa fredag, den 12 december, utkommer essäboken Stjärnfall. Om sfAlbert Bonniers förlag. Författare är Steve Sem-Sandberg, Ola Larsmo och Lars Jakobson.

Källa: Jerry Määttä

Annonser