Den 11 mars lägger Jerry Määttä fram avhandlingen ”Raketsommar. Science fiction i Sverige 1951-1956” som examensprov för erhållande av graden filosofie licentiat vid Uppsala Universitet. Opponent är fil. lic. Anna Gunder och i betygsnämnden sitter professor Johan Svedjedal, docent Anna Williams och fil. dr. Svante Lovén.

Gamle fanen Alf Yngve, aktiv några år i mitten på 1980-talet om ni minns honom, skriver numera sf på engelska, hälsar han. En del av hans noveller har tryckts i små obskyra amerikanska magasin på 1990- och 2000-talet. Han publicerar sina alster på

www.yngve.bravehost.com, samt på pankrator.tripod.com, en cyberpunkföljetong. Han är numera bosatt i Norge.

Kul att du hörde av dig, Alf!

Dags att nominera till Alvarpriset 2003.

Alvar Appeltoffts Minnespris delas ut av den ideella Stiftelsen Alvar Appeltoffts Minnesfond (SAAM) till minne av den legendariske science fiction-fanen Alvar Appeltofft, som gick bort 1976. Alvarpriset, som det populärt kallas, betraktas allmänt som svensk SF-fandoms mest betydelsefulla och består av ett diplom, ett konstverk och en penningsumma.

Stipendiet instiftades för att belöna unga, aktiva fans och utdelas officiellt ”för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom”. Pristagaren utses varje år efter en rådgivande allmän omröstning inom svensk SF-fandom. Stipendiet för 2003 kommer att utdelas på Swecon 2004, 21 augusti i Stockholm.

Nu är det dags att göra nomineringar för att utse vilka personer som borde hamna på röstsedeln för 2003 års pris. Din nominering ska vara fonden till handa senast den 25 mars 2004. Nomineringslappen finns på Alvarfondens webbplats.

Tidskriften Minotauren har startat en e-postlista för alla intresserade av skräck, fantasy och sf, främst litterär sådan. Den är till för diskussioner, men där postas öven info om Minotauren och Aleph: aktuell utgivning och meddelanden om eventuella förseningar, exempelvis.

Listans webbplats är groups.yahoo.com/group/minotauren. För att bli medlem skickar man ett tomt e-brev till minotauren-subscribe@yahoogroups.com.

Från John-Henri Holmberg meddelas att sf-tidskriften Nova nr 1 2004 lämnas till tryck i mitten av februari för utgivning i slutet av mars. Därefter följer nummer i juni, september och december.

Tidskriften är i A5-format, 160 sidor/nummer. I de båda första numren noveller av bland andra Terry Carr, Gordon Eklund, James Patrick Kelly, Justina Robson, Robert Silverberg, Johanna Sinisalo, Norman Spinrad, Sven Christer Swahn, Michael Swanwick, Wilson Tucker. Textinnehållet per nummer motsvarar nånstans kring 85.000 ord, eller för den som är road av jämförelser en normalsatt pocket på runt 220 sidor. Lösnummerpris blir 65 kr och Nova kommer att finnas i bland annat Sf-bokhandlarna och Press Stop-butikerna.

Prenumeration kostar 250 kr för 4 nummer, och det lär bli på antalet prenumeranter som tidskriftens överlevnad kommer att bero. Postgirot är för den hugade 52 80 97 – 9. De som prenumererade eller hörde av sig för dryga två år sedan behöver förstås ingenting göra. De får sina nummer, om än med en viss försening.