Swecon 2004 har förfärdigat en webbplats. (Av någon anledning som jag inte förstår är den på engelska, men det finns säkert en god förklaring till det.)