Den svenska insamlingen till Johannes H. Bergs Minnefond har nått 1/3 på vägen

Som jag skrivit om tidigare så gick den norske sf-fanen och lärdomsgiganten Johannes Berg bort tidigare i år. Norsk fandom har för avsikt att inrätta en minnesfond i hans namn, med donationer från föräldrar och vänner. Den svenska delen av den insamlingen startade i augusti med mål att samla in 10.000 kr. Det ser inte ut som att det målet kommer att bli speciellt lätt att nå, men idag korsade vi i alla fall 33,3 %-gränsen.

Alla bidrag är självklart välkomna. Fler uppgifter hittar du på webbplatsen.