Alvarfondens antikvariat mottar stor bokdonation

Stiftelsen Alvar Appeltoffts Minnesfond tar, som tidigare meddelats, emot donationer av böcker för att genom antikvariatsförsäljning kunna täcka en del av sina löpande utgifter utan att behöva tära på kapitalet. All nydonerad sf och fantasy bjuds först ut på bokbordet på kongresser, men sådant som inte är direkt sf-relaterat eller som har varit med på någon kongress, läggs ut till försäljning på fondens webbantikvariat.

För en vecka sedan mottog fonden den största enskilda donationen hittills, främst bestående av sf-magasin och böcker inom området politik/filosofi/samhällsdebatt. Donatorn var Roger Sjölander, som fonden härmed tackar hjärtligt! (Tidigare stora donatorer har varit jag själv och John-Henri Holmberg.)

Donationen har katalogiserats och det som inte var sf ligger nu ute för försäljning.

Annonser