Fantasyföreningen Catahya senarelägger ny novellantologi

Den Internetbaserade fantasyföreningen Catahya publicerade tidigare i år novellantologin Drömskärvor med bidrag från medlemmarna. En andra antologi på temat hav eller vinter, som ska publiceras i februari, hade ursprungligen en deadline på 15 november för bidrag, men på grund av något färre bidrag av någorlunda kvalitet än väntat, har fristen förlängts en månad till den 15 december.

Endast medlemmar kan skicka in noveller för redaktörsgruppen att titta på, men å andra sidan kan vem som helst gå med i föreningen.

Annonser

Conceive lägger ut fanrummet på entreprenad

Glenn Petersen, ordförande för nästa års svenska nationella kongress, Conceive/Swecon 2005, har accepterat ett anbud från Upsalafandoms Anna Davour att anförtro Upsalafandom driften av fanrummet på kongressen.

Betrakta det som avgjort. Jag hänvisar folk med fanniska idéer till er. avslutade Petersen förhandlingarna.