P.C. Jørgensen drar sig tillbaka som koordinatör av Libri Seclvsi

Libri Seclvsi är en norsk APA som har kommit med 43 nummer mellan 1991 och 2003. (APA står för Amateur Press Association, en sammanslutning där medlemmarna skickar in fanzinebidrag till en koordinatör – OE, Official Editor – som sammanställer och skickar ut det sammanställda fanzinet till medlemmarna: en svensk motsvarighet är SFF.) Øivind B. Armann startade den och stod för de sex första sändningarna, innan PC tog över med nummer 7, våren 1993.

Som mest hade Libri Seclvsi i en upplaga på 40 och drygt 20 medlemmar. På senare tid har upplagan varit 30 antalet medlemmar drygt tio. Två medlemmar bidrog till samtliga nummer. Det är oklart huruvida någon kommer att axla PC:s mantel.

Källa: PC himself

Annonser