DagensBok.com recenserar Mazzarellas November

Det är alltid intressant när författare som befinner sig utanför sf-genrens megatext skriver framtidsskildringar. Merete Mazzarella kom ut med en sådan bok i fjol, November, som recenseras av Johan Wirdelöv på DagensBok.com. Han är ganska imponerad av den som litteratur betraktad, men slutorden blir:

Att det verkligen utspelar sig i framtiden märks mest i de två sista av historierna. Kanske var Mazzarella rädd för att bli sorterad som science fiction.

Senaste numret av SFF-Bulletin online

P. C. Jørgensen, redaktören för SFF-bulletin 146 (medlemsorgan för Sveriges Fanzineförening), har gjort fanzinet tillgängligt som en 3,6 MB PDF. Innehållet består huvudsakligen av bokrecensioner på norska samt en lång humoristisk nyckelnovell av Ahrvid Engholm.

Recension av Sökandet efter det drömda Kadath

I tisdagens Smålandsposten recenserade Jonas Ellerström Aleph Bokförlags översättning av H. P. Lovecrafts klassiker The Dreamquest of Unknown Kadath. Recensionen är i grunden positiv, även om den mest ger en bakgrund till Lovecraft. Översättarna Jens Heimdahl och Rickard Berghorn har inte haft ett lätt arbete, men om ordvalen inte alltid är invändningsfria så finns grundtonen där skriver Ellerström.

Senaste numret av Nova Science Fiction ute nu

Nummer 4, 2004 är ett temanummer om Clifford D. Simak. Åka skriver en del om det i sin blogg, läst och tänkt i Annien.

Förlaget Onsdags första bok på väg ut på bokhandelsdiskarna

Onsdagslegender är namnet på det nya sf-/fantasyförlagets första bok, som givit upphov till följande TT-telegram:

PC Jersild skriver fantasy
Det nya förlaget för fantasy och science fiction, Onsdag, ger nu ut sin första bok. Det är en antologi, som fått namnet ”Onsdagslegender”. Bland de inbjudna författarna finns så vitt åtskilda namn som PC Jersild, David Lagercrantz, Maria Küchen och Joakim Pirinen. Bokförlaget Onsdag kommer uteslutande att ge ut fantasy och science fiction. Bakom förlaget står bland andra Johan Ehrenberg från ETC samt författaren och före detta redaktören för BLM, Kristoffer Leandoer.

Mer information om antologin finns på förlagets webbplats.

Två nya antikvariat med sf-inriktning tillagda

I spalten till vänster har jag lagt till ytterligare två webbantikvariat, Antikvariat Equinox och Bokhållet. Hoppas att ni hittar något hos dem som ni har sökt efter!

Science fiction-träff i Uppsala i helgen som gick

Trion Anna Davour, Sten Thaning och Therese Norén stod som värdar för helgens ovanliga tilldragelse i sf-Sverige. Tanken var att skapa tillfälle för sf-intresserade ungdomar att kunna träffa andra med samma intresse och prata science fiction i det lilla, intima formatet, utan att vara tvungen att gå på en stor sf-kongress med hundratals främmande människor.

Med arrangörer, gäster (jag var där i egenskap av inbjuden gäst) och deltagare var vi cirka ett dussin personer. Fredagen ägnades åt att lära känna varandra och prat med mig och författaren Erik Granström. Därefter tittades det på pilotavsnittet av Firefly tills det var dags att krypa till kojs.

Lördagen ägnades åt antikvariatsrunda i Uppsala, fika och en uppsjö bokdiskussioner av olika slag. Jag pratade om fandom och lät folk få titta på och köpa böcker ur Alvarfondens antikvariat på cirka femhundra titlar sf och fantasy. Middagen bestod av en god lasagne och Sten försåg oss med god, mörk choklad av olika slag.

Söndagen ägnades åt fler bokdiskussioner tills det var dags att bryta opp. Som gäst tyckte jag att det var mycket trevligt och intressant och hoppas på att det upprepas! Vill du bli varskodd om det hela upprepas kontaktar du lämpligen Anna Davour på akesson snabel-a tsl.uu.se.

Dags att nominera till Alvarpriset 2004

Alvar Appeltoffts Minnespris delas ut av den ideella Stiftelsen Alvar Appeltoffts Minnesfond (SAAM) till minne av den legendariske science fiction-fanen Alvar Appeltofft, som gick bort 1976. Alvarpriset, som det populärt kallas, betraktas allmänt som svensk SF-fandoms mest betydelsefulla och består av ett diplom, ett konstverk och en penningsumma.

Stipendiet instiftades för att belöna unga, aktiva fans och utdelas officiellt ”för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom”. Pristagaren utses varje år efter en rådgivande allmän omröstning inom svensk SF-fandom. Stipendiet för 2004 kommer att utdelas på Swecon 2005, 18 juni i Göteborg.

Nu är det dags att göra nomineringar för att utse vilka personer som borde hamna på röstsedeln för 2004 års pris. Din nominering ska vara fonden till handa senast den 1 april 2005. Anvisningar finns på Alvarfondens webbplats.

Dénis Lindbohm tar farväl inför resan till nästa inkarnation

Detta är hans slutbrev till sina läsare:

ALLRA SISTA BOKEN
Det är beklagligt att boken Kvatur-Glon blev fördröjd hos tryckeriet på grund av ett tekniskt missöde. Den skulle ha varit klar för leverans mot slutet av januari, men det blev inte förrän en bit in i februari. Speciellt beklagligt är detta med tanke på att det blir mitt nuvarande livs sista bok.

GÄSTSPELET UPPHÖR
Jag inkarnerade i min nuvarande kropp mellan sextonde och tjugonde fosterveckan varefter den föddes 11 juli 1927. Den har tjänat mig troget alltsedan dess, trots att jag inte har bemödat mig om att vårda den speciellt noga.

Under alla åren har jag upplevt ett synnerligen märkligt skydd mot både sjukdomar och olyckor men år 2000 tog det slut. Jag blev opererad för cancer i sköldkörteln, varpå det gjordes fyrtionio strålbehandlingar och därefter injektioner med tre olika sorters cellgifter. I början av januari 2005 konstaterades att cancern inte kan hävas och inte ens bromsas.

Det gästspel som påbörjades 1927 kommer att upphöra 2005 om inte ett mirakel inträffar och jag förväntar inget sådant. Är strängt tagret trött på den nuvarande livsrollen och ser med viss förväntan fram mot en semester i den oändliga tillvaron där var och en finner sitt eget paradis.

Kanske färdas jag till Kvatur-Glon? Allt är tänkbart och allt är även möjligt.

FÖRLAGET UPPHÖR
Eftersom jag inte vet hur lång tid jag har kvar i denna kropp avregistreras mitt bokförlag redan i mars. De som inte fått veta att förlaget upphört kan fortsätta att beställa som vanligt per postgiro, men bara som övergång.

BORTOM ÖVERGÅNGEN
Min trogna Ann kunde lära sig bokföring och övrigt som gäller för företag, men jag vill inte belasta henne med sådant. Hon får mer än nog av bekymmer när jag, som varit i hennes närhet i femtiofem år, försvinner.

Just detta, den ensamhet hon drabbas av, är det enda som ger mig plåga. Det har nästan alltid funnits harmoni oss emellan. Om harmonin någon gång har sviktat så erkänner jag villigt att det har det berott på mig. Det framgår av mina böcker att jag är en särling som inte följer andras spår, utan tassar fram på sitt eget håll. Att leva ihop med en sådan person är inte alltid lätt. Men nej, det har inte varit kiv och bråk, bara detta att jag sökt egna vägar utan att bry mig om andras anvisningar. Harmonin har funnits som ett ljus i bakgrunden även under tillvarons besvärligare passager. Vi har varit ett mestadels fridsamt tvåtal. Nu försvinner hälften. Fast det finns ju tre vuxna barn och fem barnbarn, så helt ensam blir min Ann ändå inte. Och det finns fler släktingar och många vänner. Men inte just jag.

TILLÄGG 2014-06-13: Ann kan inte längre leverera böcker.

Ann kan dock leverera böcker, men som privatperson. Företagets postgiro gäller ju inte efter avregistrering. Därför går det inte att betala som förut. Istället måste betalning sändas som sedlar i kuvert.

ATT BESTÄLLA FRÅN ANN
går inte per e-post. Den upphör när jag upphör. Först bör man […] skriva till Ann Lindbohm, Teknikerg. 1, 5 tr, 215 68 Malmö och fråga om önskad bok finns i lager. Om så är fallet sänder man betalning som sedlar i kuvert med eget namn och adress tydligt. De som känner för det kan ju runda av beloppet uppåt som ett stöd. Eftersom hon är privatperson kan hon inte göra avdrag för utgifter.

ATT BESTÄLLA FRÅN BILLY är lika enkelt. Man kan […] skriva till Billy Bratt, Box 119, 545 02 Älgarås för att få veta om önskad bok finns i hans lager (adress uppdaterad 2014-06-11). Man kan dessutom ta kontakt genom hans e-postadress som är billy snabel-a smargden.se. Han ger besked om hur betalning skall göras. Det blir antagligen samma system som jag har tillämpat.

Han har en hemsida där det finns förtecknat vilka böcker som går att anskaffa. Adressen är www.smargden.se. De som har dator och internet kan ju först titta på den adressen. Billy registrerar ett företag och kommer att sköta det på ett helt korrekt sätt.

Så länge Ann eller Billy finns kvar på den jordiska nvån går det att få tag på mina böcker.

Sen får vi se hur jag gör i nästa inkarnation.

John Ajvide Lindqvists ”Låt den rätte komma in” filmatiseras

På bl.a. Catahya och Dagensbok.com läser jag att den uppmärksammade vampyrromanen Låt den rätte komma in av John Ajvide Lindqvist ska filmatiseras nästa vinter, med manus av författaren och i regi av Tomas Alfredsson.

I sommar ska dessutom en ny roman av Lindqvist publiceras: Hanteringen av odöda.

Hm. Den lustiga direktöversättningen av undead sprider sig tydligen och kommer väl med tiden att slå ut det äldre svenska vandöd (om ingen pekar Lindqvist hit och han tänker om ;-).