GP recenserar Schismatrix

Nils-Aage Larsson recenserar i dagens Göteborgs-Posten den nya svenska översättningen av Bruce Sterlings Schismatrix i positiva ordalag:

[D]et som imponerar i den här romanen är framför allt den sociologiska precisionen och variationen, Sterlings påtagliga förmåga att få underliga – men tankeväckande – samhällsbyggen och subkulturer att börja leva sitt eget liv i ens fantasi. Kackerlackorna kommer jag inte att glömma heller.

Tack till tips från Jesper Svedberg!

Andra bloggar om: , , ,

Annonser

Mitrania utlyser novelltävling

Fantastiktidskriften Mitrania utlyser sin fjärde novelltävling.

Regler

  • Novellerna måste vara mellan 2000 och 20 000 tecken långa, och vara i genrerna fantasy, sf eller skräck. Novellerna ska vara på svenska. De får inte vara publicerade i pappersform, och inte heller finnas publicerade på webben. (e-postlistor och slutna forum räknas inte). Om man vill delta med en novell som redan ligger på webben, måste man i så fall ta bort den därifrån först.
  • Bidrag skickas till epostadressen info@mitrania.se senast den 1:a maj.
  • Den som deltar i tävlingen ger i och med det Mitrania rätt att publicera novellen i papperstidningen. Detta kommer dock endast att ske automatiskt om personen hamnar på plats 1-5. Den som skickar in förväntas ha läst tävlingsvillkoren och godkänt publicering för diplom och ett gratisex. Noveller som inte är bland de fem bästa publiceras endast efter ytterligare samråd med författaren.
  • Bidragen ska skickas via e-post som rena textfiler. Det är tillåtet att skicka fler än ett bidrag.
  • Den som deltar i tävlingen ger tidskriften rätt att publicera personnamn och placering i nyhetsbrevet samt i tidskriften och på webben.
  • Redaktionen har rätt att inte utdela pris om inget av bidragen håller tillräckligt hög kvalitet, eller för få bidrag inkommer.

Av tekniska skäl sätts alla deltagare upp på ett nyhetsbrev så att tävlingsresultatet kan skickas till dem som deltog i tävlingen. Deltagarna kan när som helst lämna nyhetsbrevet.

Priser

  1. 1000 kronor, ett gratisex av tidskriften och ett diplom, samt boken Complete tales of the Unexpected av Roald Dahl (The Folio Society)
  2. 400 kronor, ett gratisex av tidskriften och ett diplom
  3. 250 kronor, ett gratisex av tidskriften och ett diplom
  4. och 5. pris får endast diplom och ett gratisex av tidskriften.

Andra bloggar om: , ,