Ny blogg/tidskrift om sf och fantasy

Vetsaga är namnet på en ny blogg/nättidskrift, som har tänkt sig att publicera kortare och längre artiklar om science fiction och fantasy. Inriktningen är snarare analytisk än entusiastiska tillrop eller förströdda betraktelser. Än så länge har projektet inte mer än startat, men vi får väl se vad det blir av det. Jag är själv med i kulisserna där bakom, men har ännu inte skrivit någon text för projektet.

Andra bloggar om: , , , ,

Fantastikkonferens i Göteborg i sommar

VI Coloquio Internacional Literatura Fantástica eller VI International Conference on Fantastic Literature på temat ”Nord och syd” kommer att hållas 27-30 juni 2007 vid Institutionen för romanska språk på Göteborgs universitet.

Call for papers har gått ut och de som vill delta ska ha skickat in sina abstracts senast 30 januari. Bidrag ska vara skrivna på engelska, spanska eller franska. Så här skriver man i inbjudan:

Papers on the following topics are encouraged:

 • Theorization on the fantastic: theories and reviews about the discourse of the fantastic.
 • Relationships of the fantastic with related or related modalities (the merveilleux; the ghost-story; magical realism and lo real maravilloso; the detective novel; Science fiction; Fantasy; the Gothic novel, etc.).
 • Studies about the specific discourse of any of the related modalities.
 • Comparative issues within the fantastic: studies comparing Spanish texts with Spanish American ones or others from different languages, as well as others from different regions or époques. (Priority will be given to comparative studies between Hispanic and Nordic literatures, although the call is open for studies on literature in any language and in different regions.)
 • Periodizations of the fantastic literature and related modalities, either regarding specific countries or cultural regions, or periods defined by literary currents of each regional tradition (Baroque, Romanticism, Vanguards, etc.).
 • Analysis of specific authors and texts; thematic studies and studies of literary motifs.

Kontaktperson i Göteborg är Andrea Castro, 031-773 17 99, andrea.castroATrom.gu.se. Inbjudan finns som PDF.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Skräcklitteraturens historia

Rickard Berghorns och Annika Johanssons bok om skräcklitteraturens historia, Mörkrets mästare, har nu börjat säljas.

Den består av följande kapitel:

 • Gotik och romantik
 • Skräck för en penny
 • Edgar Allan Poe och hans samtid
 • Guldåldern
 • Pulp fiction
 • Från efterkrigstid till skräckens fall
 • Vinjetter i nutid. Från 1990-tal till idag
 • Ett litet monstergalleri
 • En glimt av tecknad skräck
 • Svensk skräck

och avslutas med porträtt av 29 författare.

Mer information finns på förlagets webbplats.

Andra bloggar om: , ,

Plan X från yttre världsrymden – det klonade hotet

Ben Roimola på Näthörningen tipsar om 2006 års bästa (enda) finlandssvenska sf-film, Plan X från yttre världsrymden – det klonade hotet. ”Journalisterna Mox Sculder och Fana Dully är ute på landsbygden i jakt efter en story, när de råkar stöta på invaderande rymdvarelser. Världen är hotad! Endast våra hjältar kan rädda den!”

Filmen finns att hämta på www.planxmovie.com.

Andra bloggar om: , , ,

Torsten Jungstedt

John-Henri Holmberg minns den nyligen bortgångne Jungstedt:

Född den 18 mars 1918 i Växjö, död 4 december i Stockholm. Radio- och TV-man, filmkännare och skräckälskare men också sf-kunnig i hög utsträckning. Och en mycket tankspridd man.

Torsten Jungstedt började efter studierna på 1940-talet arbeta som journalist, i första hand vid Dagens Nyheter och vid nyhetsbyrån TT. Radioman blev han i London, där han varit korrespondent åt sina svenska uppdragsgivare och lyckades få arbete som producent vid BBC. 1952 återvände han till Sverige och Sveriges Radio, där han stod bakom både ”Biodags”, som presenterade och recenserade filmnyheter, och programserien ”Mannen i svart”, där Olof Thunberg läste skräcknoveller.

De bästa av de noveller han valt till programmet publicerade Jungstedt i sina förnämliga skräckantologier ”Mannen i svart” (1955) och ”Stora skräckboken”; bättre skräcksamlingar har aldrig utgivits i Sverige. En lika stor samling kriminalberättelser, ”Mord, mördare med mera” (1960) är också utmärkt men blev aldrig lika populär.

Mot slutet av 1950-talet prövade han också ett annat grepp: ”Mannen i svart” ersattes för en tid i radion av ”Rösten från rymden”, som nu läst sf-skräcknoveller. Här presenterades texter som Robert Sheckleys ”The Leech”, Philip K Dicks ”Impostor” och Katherine MacLeans ”Pictures Don’t Lie”.

1963 gick Torsten Jungstedt över till TV och presenterade framför allt det nostalgiska filmprogrammet ”Då går vi till Maxim”, helt inriktat på stumfilm. Efter två år fortsatte han till Svenska Filminstitutet, där han 1965-1977 var chef för dokumentationsavdelningen, och därefter övergick han till att vara verksam som frilansskribent, bland annat som filmexpert i uppslagsverken Bra Böckers Lexikon och i det av Uno ”Myggan” Eriksson redigerade Nöjeslexikon. Så länge tidningen levde skrev han också kunniga, ofta personligt färgade essäer om författare, filmskapare och skådespelare i Röster i Radio. I ”Kapten Grogg och hans vänner” (1973) utgav han en unikt initierad bok om den tecknade svenska stumfilmen och dess skapare; samma år publicerade han i samarbete med Sven G. Winquist ”Svenskt filmskådespelarlexikon”. Hans historik över den animerade filmen (”Animationens grunder”) kom 1978 och 1980 utgav han en bok till Europafilms jubileum, ”Europafilm 50 år”. I hans böcker liksom i hans filmrecensioner och essäer uppvisade han en ironisk, lågmäld humor, en stor kunnighet och en elegant skrivkonst.

Min portfölj stal han en gång under gymnasieåren på Sandbergs bokhandel i Stockholm. Jag hade ställt den bredvid mig medan jag bläddrade på ett av bokborden; Torsten Jungstedt kom fram, tittade också i ett par böcker, tog min portfölj och gick. När jag hann upp honom ute på gatan ursäktade han sig med att han fått syn på den, trott att den varit hans – han hade glömt att han inte haft någon portfölj med sig – och alls inte avsett att vara ohederlig. Det var nog sant. Mina skolböcker hade han inte haft stor glädje av. En av konsekvenserna av portföljstölden blev att han på sf-kongressen SF-72 i Stockholm 1972 medverkade med ett kåseri med egna foton kring författare inom sf och skräck han träffat, men såvitt jag vet var det hans enda mer publika möte med svensk fandom. Många år senare träffade jag honom då och då när han besökte Bra Böcker i samband med sina lexikonuppdrag; han talade gärna om den uppföljningsantologi med modern skräck han ville redigera, men då, i slutet av 1980-talet, låg han för långt före sin tid: han ville publicera splatterpunkförfattarna, den nya vågens skräckförfattare från England och USA, och de förlag han diskuterat med fann våldet och effekterna i deras noveller för starka. Den boken kom aldrig ut.

Andra bloggar om: , , ,

Irmelin Sandman Lillius i DN

Steven Ekholm har skrivit ett stycke panegyrik i DN över Irmelin Sandman Lilius magiska värld, med anledning av Schildts efterlängtade nyutgåva av Fru Sola-trilogin. Artikeln sluter:

Att nu Fru Sola-trilogin äntligen ges ut på nytt är alltså riktigt roligt och jag förutsätter (i all ödmjukhet) att utgivningen även fortsätter med de övriga centrala böckerna i serien. Det är sannerligen på tiden att nya läsare får chansen att stifta bekantskap med något av det mest fascinerande och originella som skrivits i genren på våra breddgrader. Den dagen Unesco även världsarvsnominerar magiska platser för deras stora betydelse för människans fantasi kommer Tulavall att vara en av de första på listan.

Tack till Johan Jönsson, som uppmärksammade detta på Catahya.net.

Andra bloggar om: , , , ,