GUFF-resultatet klart

Den brittiska fanen Ang Rosin har vunnit omröstningen. Fanspan gratulerar!

Uppdatering. Så här föll förstahandspreferenserna:

Johan 15
Steve 18
Anna 10
Ang 49
No Preference 3

Röstsystemet som tillämpas är single transferable vote, dvs varje röstande rankar alla alternativen. Om ingen får majoriteten av förstarankningarna så tar man bort kandidaten med färst röster och fördelar de röstsedlarna enligt deras andrahandspreferenser och så vidare, tills enkel majoritet har uppnåtts. I detta fall behövde man emellertid inte gå vidare eftersom Ang fick en enkel majoritet av alla förstarankningar.

Andra bloggar om: , ,