Ingen Gluchovskij till Sverige i juni

På webbplatsen för årets Swecon,  Condense i Göteborg 18-20 juni, får jag plötsligt syn på att Dimitrij Gluchovskij har lämnat återbud. Det var trist att läsa! Justina Robson kommer emellertid fortfarande.

Källa: Condenses webbplats

Senaste SF-Forum med unik DVD

Det senaste numret av Skandinavisk Förening för Science Fictions officiella medlemstidning SF-Forum kom nu i veckan, och med det följde en DVD-skiva med inskanningar av samtliga nummer av SF-Forum, en tidskrift som startade för 50 år sedan!

Här kan du hämta en innehållsförteckning över samtliga nummer: sfsf.fandom.se/SF-forum.htm

Bland skribenterna genom åren märks giganter inom svensk SF som Sam J. Lundwall, Bertil Mårtensson, John-Henri Holmberg, Dénis Lindbohm, Mats Linder med flera.