En blogg om apor

En APA är i det här sammanhanget en amateur press association, en förening för folk som ger ut amatörtidskrifter. Inom science fiction-fandom har detta förstås varit oerhört betydelsefullt. Särskilt viktigt var det förstås före den tid då alla räknade med tillgång till internet, men fenomenet finns fortfarande. I Sverige har vi SFF, som för en tynande tillvaro men ännu inte är helt död.

Nyligen startade den energiske Knud Larn en blogg för att förmedla information om mestadels engelskspråkiga APAs, APA-Fan. Värt att ta en titt på om man har något intresse av fanzines. (Det är inte alls svårt att läsa danska, bara man försöker lite.)