Sommarkurs om science fiction-historia

Via Catahya får jag nys om en kurs om science fictions historia vid Karlstads universitet.

Kursen erbjuder en översikt över science fiction-genrens framväxt och utveckling med tonvikt på perioden från 1800-tal till nutid. Ett antal centrala verk, både inom litteratur och film, studeras i relation till en historisk genreöversikt.