Skrivarkurser, Göteborg och Malmö

Via Nene Ormes blir jag uppmärksammad på två kurser under våren.

I Göteborg finns en inspirationskurs i att skriva fantasy, med första mötet 20/3. Gratis, fyra träffar, och alla är välkomna står det i reklamen.

I Malmö finns en kurs på Folkuniversitetet om att skriva sf och fantasy. 2500 kronor, börjar 14 april.

Jules Verne-magasinet är tillbaka

Hans Persson meddelar att Jules Verne-magasinet lever igen. Det är denna gång en elektronisk utgåva som planeras till fyra nummer under 2011. Hans skriver:

Idag kom den första. Den består av en CD som dels innehåller en tidigare outgiven roman av Sam J. Lundwall, Berenice: Tjugo timmar i doktor Mirabilis’ hus, dels ett ljudspår till romanen i form av 30 mp3-filer.