Hvad er fandom?

Den danske science fiction-fanen Rasmus Wichmann har skrivit en artikel (PDF) i Dansk Forfatterforenings tidskrift Forfatteren, i vilken han försöker att presentera begreppet fandom för föreningsmedlemmarna. Bläddra fram till sidan 6.

Ingredienserne i fandom er altså: En særlig interesse (uanset om det væsentlige er at redde et forfatterskab fra glemslen eller at forklare dets succes), og en personlig ambition om at opnå en færdighed som at anmelde, lave hjemmesider eller skrive.
Forfatteren kan altså ikke gøre andet end, ja, være forfatter.

En ö som heter sci-fi

Den finländske redaktören, författaren och science fiction-fanen Vesä Sisättö har skrivit en intressant artikel om läget för science fiction, fantasy och fandom i Finland. Den finns både i svensk och i finsk version.

Informationen uppsnappades på bloggen Partial Recall.

Intervju med Johan Schimanski

Den norske journalisten Audun Lindholm, på 90-talet aktiv inom norsk sf-fandom, är numera ansvarig redaktör för litteraturtidskriften Vagant. Nummer 3 av tidskriften i fjol hade science fiction som tema. En av artiklarna, som finns för nedladdning här (kommentera med e-postadress nedan om du vill ha en högupplöst version hem i brevlådan), är en lång intervju om fandom och fanzines med Johan Schimanski, numera litteraturforskare på universitetet i Tromsø men på 80-talet en av Norges flitigaste fanzineutgivare. Anbefalles!

Mer information om sf-numret av Vagant hittar du på underskog.no. Det går också att beställa från exempelvis AdLibris.

Raketsommar: Science fiction i Sverige 1950-1968

Lördagen den 7 oktober kl 13.15 försvarar Jerry Määttä sin doktorsavhandling i sal IV, Universitetshuset, Uppsala.

Ämnet för avhandlingen, Raketsommar: Science fiction i Sverige 1950-1968, är introduktionen och mottagandet av science fiction-litteraturen i Sverige 1950-1968. Avhandlingen inleds med en reflektion över science fiction som en genre och marknadskategori samt en översikt över den science fiction som publicerades i Sverige före år 1950. Huvuddelen av avhandlingen granskar de svenska förlagens försök att introducera både inhemsk och översatt science fiction, hur genren togs emot av svenska litteraturkritiker, tidskrifterna Häpna! (1954-1966) och Galaxy (1958-1960), samt uppkomsten av en svensk science fiction-fankultur, fandom.

Avhandlingen (som är en utvidgad och omarbetad version av Määttäs licentiatsavhandling) ges ut på Ellerströms förlag och kommer att finnas till försäljning på Imagicon, där Määttä också kommer att presentera sitt arbete.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Norske Morgenbladet skriver om Aniara

Nätupplagan av Morgonbladet hade i fredags dels en artikel om Harry Martinsons Aniara som med anledning av 50-årsjubileet i höst (kommer även att uppmärksammas på Imagicon) utkommer i norsk nytolkning och dels en kort intervju med ordförande Per C Jørgensen hos Oslostudenternas sf-förening Aniara. (Kanskje ikke alt gjengitt helt slik jeg mente å si det, men all reklame er god reklame, og journalisten hadde liten tid.)

Länk 1: Artikel om Martinsons Aniara
Länk 2: Intervju med PCJ

Källa: PCJ

Andra bloggar om: , , , ,

Fotografier av svensk fandom 1962-2006

Jag har lagt upp en enkel indexsida med länkar till alla fotografier från svensk sf-fandom jag har hittat på nätet. Det finns en del bilder där som väcker minnen för dem som varit med länge.

Andra bloggar om: ,

Fotografier av sf-fans

En sådan där liten metagrej igen. Jag har samlat de bilder jag tagit från pubmöten och sf-kongresser det senaste halvåret och lagt upp på Flickr. Kanske inte av enormt intresse annat än för de närmast berörda, men en del av er läser ju den här bloggen, så…

Andra bloggar om: , , ,

Doktorsavhandling om sf och fandom i Sverige under 50- och 60-talen

Nu på torsdag den 17 november kl. 15.15-17.00 och 18.15-20.00 kommer Jerry Määttäs avhandling Teknovisioner och vetsagor. Science fiction i Sverige 1950-1968 – om introduktionen av science fiction-genren i Sverige och framväxten av en inhemsk sf-fandom – att slutventileras.

Lokalen är rum 6-0022 i campus Engelska parken (gamla Fysikum) och seminariet följs av postseminarium.

Uppdatering: Seminariet är inte öppet för allmänheten utan är en intern sak för institutionen. Tycker du att det låter så intressant att du skulle vilja bevista det, skriver du till Jerry och frågar!

Jag läser just nu den del av avhandlingen som behandlar Häpna! och svensk fandom (två sammanflätade fenomen) och tycker att det är riktigt bra. Inte mycket nyheter för en gammal sf-fan, även om perioden som avhandlas naturligtvis ligger före min tid, utan mer en sammanställning av för mig redan kända fakta, men ett och annat som jag inte tidigare visste framkommer. Avsnitten är dessutom mer omfattande än jag hade förletts att tro.

Denna avhandling bör finna sin väg till varje historiskt intresserad svensk fans hem för att där utgöra en av otaliga hörnstenar i sf-hyllan.

Magisteruppsats om fanzines vid Bibliotekshögskolan

Jag upptäckte just via uppsatsen om fandom att Karin Andersson i fjol publicerade en magisteruppsats om fanzines (PDF) i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap vid BHS (aka Universitet imeni Ingvara Karlssona).

Uppsatsens titel är Gör det själv! – Fansinet i Sverige och de frågor hon försöker att besvara är:

  • Vad är det som utmärker fanzinet som publikation? Vad karaktäriserar ett fanzine i fråga om produktion, publicering, distribution och marknadsföring?
  • Vad är det som utmärker fanzinet som social och kulturell produkt? Vilka mål och motiv kan finnas hos dem som gör fanzines?
  • Hur använder fanzinemakarna sig av Internet? Vilka är skillnaderna och likheterna i detta avseende mellan pappersfanzines och elektroniska fanzines?

Magisteruppsats om sf-fandoms syn på science fiction och på sig själv

Vid Linköpings universitet, Institutionen för Tema, med inriktning Tema Kommunikation, framlade Johan Sahlin den 10 juli i år sin magisteruppsats, betitlad ”Fantastisk litteratur och inskränkta fans: Tolkning och meningsskapande i Science fiction forum 1960?1980”. Uppsatsen är tänkt att ur fem aspekter redovisa den diskussion som under den angivna perioden fördes i Sf forum, nämligen vad beträffade synen på science fiction, definitionen av science fiction, synen på fandom, synen på science fictions status och bemötandet av science fictions kritiker.

Med andra ord nog den första debattanalytiska akademiska studien i något svenskt sf-fanzine, minsann. Den som är intresserad kan hämta ner hela uppsatsen som pdf-fil.

Text: JHH