Tomas Cronholm vann Alvarpriset

Alvar Appeltoffts minnespris är ett årligt stipendium till sf-fans för betydande och berömvärda insatser i någon form inom svensk fandom. Det delas ut för imponerande prestationer från aktiva fans, till fandoms riktiga klippor. (Dock inte för insatser långt tillbaka i tiden, det är inget pris för lång och trogen tjänst.) Pristagaren utses genom en rådgivande omröstning i svensk fandom, och består av ett diplom, ett konstverk och en kontantsumma.

Priset för år 2010 delades ut på Eurocon 2011 och gick till Tomas Cronholm. Bland hans insatser de senaste åren märks det utmärkta fanzinet BEM som troget rapporterar om vad som händer på de kongresser Tomas går på, huvudansvaret för herkulesarbetet med att redigera det stora, ambitiösa jubileumsnumret av SF-Forum i fjol, kommittéarbete för de flesta sf-kongresser i Stockholm de senaste åren, inskanningen av samtliga nummer av SF-Forum sedan 1960 samt arbetet med ett av de tyngsta lassen i Euroconkommittén.

Fanspan gratulerar!

Kungörelser på Condense

Nu är Condense avklarad, årets Swecon som var förlagd till Göteborg. Hedersgäster, om någon missat det, var Justina Robson och Nene Ormes.

Alvar Appeltoffts minnespris för år 2009 tilldelades Helena Kiel, ”för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom” som den officiella formuleringen lyder. Hon var också en av de drivande krafterna bakom Condense.

Göteborgsfandom delade också ut tentakelpriset, som gick till Åcon. Patrik Centerwall meddelar att motiveringen löd ungefär så här:

Tentakelpriset delas i år ut till ett fenomen som för fans samman. Inte fans från olika delar av fandom, inte heller från olika föreningar utan från olika länder. För att ni bringar finska och svenska fans tillsammans delas det tredje tentakelpriset ut till Åcon.

(Genom en kullerbytta i rumtiden kom själva det fysiska tecknet på priset, en kruka med tentaker, att utdelas på Åcon 3 2009.)

Slutligen blev omröstningen om nästa års Swecon ganska odramatisk eftersom det egentligen bara förekom ett enda bud. Således blir Eurocon 2011 även Swecon. Där hoppas jag att vi ses allihop!

Alvarpriset för 2009

Den ideella Stiftelsen Alvar Appeltoffts Minnesfond (SAAM) delar varje år ut ett pris till minne av den legendariske science fiction-fanen Alvar Appeltofft, som gick bort 1976. Alvarpriset, som det populärt kallas, betraktas allmänt som svensk SF-fandoms mest betydelsefulla och består av ett konstverk och en penningsumma.

Priset utdelas ”för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom”, och mottagaren utses varje år efter en rådgivande allmän omröstning inom svensk SF-fandom. Rösträtt tillfaller envar som var aktiv inom svensk sf-fandom senast den 31 december 2008 (i anknytning till fanzines, föreningar, pubmöten, Internetmötesplatser och/eller kongresser). Stipendiet för 2009 kommer att utdelas i juni 2010 på kongressen Swecon 2010/Condense i Göteborg.

På årets röstsedel står:

  • Helena Kiel
  • Inge R L Larsson
  • Lennart Svensson
  • Jonas Wissting

Röstsedeln i PDF-format återfinns på fondens webbplats – www.alvarfonden.org

För att göra det enklare att rösta är även en begränsad form av e-poströstning möjlig. För att säkerställa att de e-röstande är bekanta med priset och kandidaterna och att deras identiteter är säkerställda, tillåts endast fans som är kända av SAAM:s styrelse att rösta elektroniskt. Vill du rösta elektroniskt skriver du till ordf@alvarfonden.org och beställer en elektronisk röstsedel.

Stor donation till Alvarfonden

De efterlevande till en på Lidingö i Stockholm bosatt science fiction-älskare donerade vid förra månadsskiftet dennes samling om 1100 sf- och fantasyböcker till Stiftelsen Alvar Appeltoffts Minnesfond (vars uppgift är att dela ut stipendier till science fiction-fans). Det var den största donationen till Alvarfonden sedan den ursprunglige donatorn avled.

Böckerna finns nu till försäljning tillsammans med fondens tidigare lager av donerade böcker.

Alvarn till Anders Reuterswärd

Den svenska sf-rörelsens finaste utmärkelse, Alvar Appeltoffts Minnespris, tilldelades i år Anders Reuterswärd.

”Alvarn” är ett årligt stipendium till sf-fans för betydande och berömvärda insatser i någon form inom svensk fandom. Stipendieutdelningen föregås av en rådgivande omröstning i svensk fandom, och priset består av ett diplom, ett konstverk och en kontantsumma.

Andra bloggar om: ,

Häpna!

Häpna! var en svensk science fiction-tidskrift som utkom med 119 nummer mellan 1954 och 1966. Den sammanföll med den stora vågen av science fiction i Sverige, och den dog när samma våg hade ebbat ut. Mellan mars 1954 och januari 1966 hann den introducera flera av de mest kända sf-författarna för de svenska läsarna, och den startade den svenska fanrörelse som än idag lever kvar.

Häpna! grundades när tryckeriägaren och sf-entusiasten Karl Gustav Kindberg från Jönköping bjöd den unge svenske sf-författaren och tillika sf-entusiasten Sture Lönnerstrand på middag i Stockholm och lade fram sina planer på en svensk motsvarighet till Amazing Stories och liknande amerikanska tidskrifter. Lönnerstrand blev eld och lågor, och föreslog namnet Häpna! De två groggade på överenskommelsen och tidskriften var grundad.

Häpna! präglades av det entusiastiska predikandet av science fictions storhet och lovade sina läsare gräddan av svensk och utländsk science fiction. Man publicerade också en klubbspalt där nystartade sf-föreningar kunde söka kontakt med likasinnade. Flertalet nummer innehöll också egensinniga recensioner av bibliotekarie Roland Adlerberth. (Dessa fortsatte sedan på 1970-talet i Jules Verne-Magasinet.)

Som Wikipediaartikeln om Häpna! påpekar, innehöll tidskriften svenska originalnoveller av de debuterande författarna Dénis Lindbohm, Sam J. Lundwall, och Bertil Mårtensson, men också mycket av exempelvis Ray Bradbury, Robert Heinlein, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke och James Ballard. Även en hel del annat från engelska New Worlds översattes.

Stiftelsen Alvar Appeltoffts Minnesfond (som jag är ordförande för), grundad till minne av en av de entusiaster som arbetade med Häpna! men tyvärr gick en förtidig död till mötes, har kommit över några kartonger Häpna! i fint skick, och säljer dessa nummer för facila tio kronor styck. Även om du inte är intresserad att köpa kan det vara kul att titta igenom alla omslagen.

Andra bloggar om: , , , , ,

Alvarn till Johan Jönsson

Stiftelsen Alvar Appeltoffts Minnesfond beslutade på sitt styrelsemöte under Swecon 2007 i Göteborg att efter att ha räknat samman rösterna från svensk fandom tilldela Johan Jönsson 2006 års Alvar Appeltoffts minnespris för – som motiveringen lyder – omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom.

I årets omröstning deltog hela 55 röstande, vilket är en av toppnoteringarna på senare år, och den var ovanligt jämn – vinnaren uppnådde ej egen majoritet vid första genomräkningen. Skillnaden mellan tvåan och trean var bara tre röster, och hade andrahandsalternativen på de omfördelade röstsedlarna efter första genomräkningen fallit lite annorlunda hade priset gått till någon annan.

Ett stort grattis till den värdige vinnaren!

Andra bloggar om: , , ,

Alvar Appeltoffts Minnespris för 2006

Det är dags för den årliga omröstningen inom den svenska sf-rörelsen för att besluta vilken svensk sf-fan som ska belönas med det årliga stipendiet till Alvar Appeltoffts minne, det så kallade Alvarpriset.

Stipendiet utdelas officiellt ”för omfattande och betydelsefullt ideellt arbete av bestående värde inom svensk science fiction-fandom”. Det var ursprungligen avsett att gå till riktigt unga, nytillkomna fans som frustade av energi och entusiasm, men efter de första femton åren har inte sådana kandidater alltid stått att uppbringa, så numera kan det tilldelas vilken sf-fan som helst som på senare år visat sig aktiv och uträttat betydelsefullt arbete för fandom. Stipendiet för 2006 kommer att utdelas i juni 2007 på kongressen Swecon 2007/ConViction i Göteborg.

Årets kandidater heter Johan Jönsson, Glenn Petersen och Anders Reuterswärd.

Berättigade att rösta är envar som var aktiv inom svensk sf-fandom senast den 31 december 2005 (i anknytning till fanzines, föreningar, pubmöten, e-postlistor och/eller kongresser). Observera att kravet är knutet till deltagande i svensk fandom, inte till svenskt medborgarskap eller bosättning i Sverige. Röstsedel hittar du på Alvarfondens webbplats.

Andra bloggar om: ,

Alvarpriset för 2005

Styrelsen för Stiftelsen Alvar Appeltoffts Minnesfond beslutade på sitt sammanträde 2006-08-12 att utlysa den rådgivande omröstningen om Alvarpriset för 2005 och att – efter att ha granskat nomineringarna från fandom – på röstsedeln sätta upp Johan Jönsson och Britt-Louise Viklund som kandidater. Omröstningen pågår till kl. 12.00 lördagen den 14 oktober, och vinnaren kommer att annonseras under prisutdelningsceremonin på Swecon 2006 i Stockholm. Röstsedeln i PDF-format återfinns på stiftelsens webbplats.

Andra bloggar om: , , ,

Alvarfonden utser stipendiater

Stiftelsen Alvar Appeltoffts Minnesfond, världens förmodligen enda stipendiefond för sf-fans, utsåg på sitt senaste styrelsemöte två stipendiater:

  • Anders Reuterswärd tilldelas ett stipendium på 4 000 kr för sitt arbete med att digitalisera och för eftervärlden bevara Lars-Olov Strandbergs omfattande samling av diabilder. Samlingen dokumenterar i princip hela Sverifandoms existens, från 50-talet till nutid.
  • Magnus Westerlund tilldelas ett stipendium på 3 000 kr för sitt arbete med kongressen Conversation, som är den första svenska sf-kongressen med en litteraturvetare som hedergäst istället för en författare.

Andra bloggar om: , ,