Jukka Halme

Som en del redan kanske hört, så genomgår den oerhört sympatiska finske fanen Jukka Halme behandling för lymfcancer. Jukkas och Saris webblogg om detta hittar du på eatingmuffins.typepad.com/eating_muffins.