SF-Forums jubileumsnummer

Sveriges äldsta fortfarande utkommande science fiction-tidskrift, Science Fiction Forum, har utkommit med ett tjockt jubileumsnummer med anledning av 50-årsjubileet för föreningen som ligger bakom det, Skandinavisk Förening för Science Fiction. Det innehåller texter och illustrationer hämtade ur äldre nummer av tidskriften, tänkta att vara ”godbitar”, av skribenter och illsutratörer som Sam J Lundwall, John-Henri Holmberg, Mats Linder, Inger Edelfeldt, Kjell Borgström, Bertil Mårtensson, Karin Lundwall, Lars Olsson, Sture Lönnerstrand, Carl-Johan Holzhausen, Carolina Gómez Lagerlöf, Sven Christer Swahn, Göran Bengtson, Lisa Sjöblom och många fler.

Hur man blir medlem i SFSF och får SF-Forum hem i brevlådan beskrivs på deras webbplats: Skandinavisk Förening för Science Fiction

Senaste SF-Forum med unik DVD

Det senaste numret av Skandinavisk Förening för Science Fictions officiella medlemstidning SF-Forum kom nu i veckan, och med det följde en DVD-skiva med inskanningar av samtliga nummer av SF-Forum, en tidskrift som startade för 50 år sedan!

Här kan du hämta en innehållsförteckning över samtliga nummer: sfsf.fandom.se/SF-forum.htm

Bland skribenterna genom åren märks giganter inom svensk SF som Sam J. Lundwall, Bertil Mårtensson, John-Henri Holmberg, Dénis Lindbohm, Mats Linder med flera.

Extra gynnsamt att bli medlem i SFSF nu

Nästa år fyller Sveriges största och näst äldsta sf-förening Skandinavisk Förening för Science Fiction och dess tidskrift SF-Forum 50 år. Det firar de med att tillsammans med Nova Science Fiction utge ett jubileumsnummer av SF-Forum. Tomas Cronholm från SFSF har ägnat hela året åt att skanna in material från 50 års utgivning och till det kommer nyskrivna krönikor från gamla redaktörer.

SFSF tänker också ha en jubileumsdag, dvs en endagskongress med middag på kvällen. Medlemmar i SFSF kommer att få en bonus den dagen.

Medlemsavgiften för en ny medlem är 120 kr (80 kr t.o.m. det år man fyller 25) som betalas till postgiro 40 79 03-4. Tack vare en mycket god ekonomi tar SFSF för närvarande inte ut någon förnyad medlemsavgift av befintliga medlemmar – är man medlem nu så fortsätter man tills vidare att vara medlem gratis.

Läs mer om SFSF på Wikipedia!